Hinnakiri

METSAMAJANDAMISKAVA JA INVENTEERIMISANDMED

 

Kava / invent.-andmete koostamise tähtaeg * Maksumus  **
Metsamaa 
 < 5 ha  5,1-10 ha  10,1-20 ha  20,1-30 ha  30,1-50 ha   > 50 ha
€/ha €/ha €/ha €/ha €/ha €/ha
             
3 tööpäeva 35 30 22 18 16 *** 15 ***
1-3 nädalat 15 13 12 12 11 *** 10 ***
2-3 kuud 13 13 *** 11 *** 11 *** 10 *** 9 ***
             
Kokkuleppe korral püüame kava koguhinda lähendada kava toetuse summale.
             
*   -  Lisandub ametnike poolt andmete riiklikusse metsaregistrisse kandmiseks aeg
**  -  Kõik hinnad sisaldavad KM-i.        
***  -  Küsi hinnapakkumist.        

HINNALE LISANDUB:
Metsamajandamiskava tellimisel: 40 € vormistamine.
Inventeerimisandmete tellimisel: 25 € vormistamine.
*Metsamajandamiskava sisaldab inventeerimisandmeid.
Metsamajandamiskava koopia paberkandjal 25 €.
Metsamajandamiskava koopia pdf formaadis 10 €.
Transport:
töö tähtaeg 3 tööpäeva
- 0,16 €/km;
töö tähtaeg 1-3 nädalat - 0 €/kava, va Hiiumaa 15 €/kava, Saare- ja Läänemaa 10 €/kava;
töö tähtaeg 2-3 kuud - 0 €/kava, Hiiumaa 15€/kava.

 

KASVAVA METSA HINDAMINE

Tellimuse täitmise tähtaeg

Hind €/ha

(koos käibemaksuga)

Kiire tellimus

(kokkuleppel)

30

Üldjärjekorras

(3-5 nädalat)

13

Andmete vormistamine 25 €.

Turuväärtuse hindamistabeli vormistamine 25...65 € tabel.

Turuväärtuse hindamisakti vormistamine 65…100 € akt.

 

Hindamine olemasolevate takseerandmete põhjal kokkuleppel.

 

Ülepinnaline kluppimine

Lageraie – 0,12…0,24 €/puu.

Harvendusraie, turberaie ja valikraie – 0,12...0,30 €/puu.

Osapinnaline kluppimine (proovitükid)

0,3…0,5 €/puu

Andmete vormistamine 25 €.

Hindamisakti vormistamine 35…100 €, sõltuvalt puuliikide ja eraldiste arvust.

Teiste isikute poolt klupitud andmete töötlemine 10...40 €/eraldis (kokkuleppel).

Puude märkimine on kluppimise hinna sees.

Transport objektile ja tagasi 0,16 €/km

KÕIK HINNAD SISALDAVAD KÄIBEMAKSU.

 

EKSPERTIIS RAIEGA TEKITATUD KAHJU MÄÄRAMISEKS

0,3...0,5 €/känd

Andmete vormistamine 25 €.

Hindamisakti vormistamine 50…150 €, sõltuvalt puuliikide ja eraldiste arvust.

Transport objektile ja tagasi 0,16 €/km

KÕIK HINNAD SISALDAVAD KÄIBEMAKSU.

 

METSANDUSLIKUD KONSULTATSIOONID

Igale metsaühistu liikmele kuni 1 tund tasuta nõustamist kalendriaastas, teistele metsaomanikele kokkuleppel.

Omaniku kulul 15...30 €/h.

Kui konsultatsioonile eelneb või järgneb mingi mahukama töö tellimine, siis konsultatsiooni eest tasu ei võeta.

KOOLITUS, TÄIENDÕPE

Hind kokkuleppel!

MAAPARANDUSPROJEKTID

Hind kokkuleppel!

KAARDISTAMINE, GPS MÕÕDISTAMINE

Hind kokkuleppel!

LEPINGUTE KOOSTAMINE

Hind kokkuleppel!

Püsiklientidele või suurtele tellimustele kokkuleppehinnad!

Seisuga 10.04.2017

Kontakt: Aardla 23D, Tartu 50110 Metsaekspert asukoha kaart Telefon: 742 2355 ; 514 8885 E-post: info@metsaekspert.ee