Firmast

Metsaekspert on erapooletu metsa korraldamise, metsa hindamise, metsandusliku ekspertiisi- konsultatsiooni- ja koolitusfirma

Metsaekspert OÜ tegutseb alates 1997. aastast.

2004. a moodustasime metsade korraldamiseks eraldi firma - Metsaeksperdi Metsakorralduse OÜ. Metsaekspert OÜ tegutseb meie kõigis teistes tegevusvaldkondades.

Kõige mahukamad tegevusvaldkonnad on metsa hindamine, metsakorraldus ja metsaomanike nõustamine.

Meie viimaste aastate keskmine metsakorraldustööde maht on olnud 30 000 ha, head nõu on saanud sajad metsaomanikud.

Pakume metsaomanikele, metsa ülestöötajatele, riigiasutustele, kinnisvarafirmadele jpt. võimalust saada erapooletut metsanduslikku nõustamist ja täiendõpet, metsa ja metsamaterjalide hindamist ning ekspertiise.

Täiendõppe abil püüame tagada metsaspetsialistide ja -omanike metsanduslike teadmiste suurenemise. Mida varem omanik mõistab, et metsa majandamine eeldab korralikult läbimõeldud äriplaani, mis võtab arvesse kõik olulised küsimused, seda tulusam on resultaat omanikule ja valutum metsale.

Pidevalt laiendame elektrooniliste mõõteriistade kasutamist metsas, täiustame tehnoloogiaid ja andmetöötluse vahendeid, mis kokkuvõttes tagavad kiirema töö ja täpsemad tulemused. Meil on ametis metsandusliku hariduse ja eriväljaõppega spetsialistid.

Omame infosüsteemi, mis tagab kõigi vajalike digitaalandmete kiire kättesaadavuse ja automaatse töötlemise, vähendades sel moel hindamisprotsessi ajakulu ja tõstes kvaliteeti.

Rühmanõustamiseks võib initsiatiiv tulla nii omanikelt, organisatsioonidelt kui nõustajalt. Rühmanõustamisi korraldatakse metsaomanikke puudutavatel teemadel.

Tänapäeval on kõikjal prioriteediks kvaliteet, seda ka metsanduses. Kvaliteedi saavutamiseks tuleb metsa majandada säästlikult ja efektiivselt. Oma tegevusega soovime tagada metsade aruka ja järjepideva majandamise ning osutada metsaomanikele mitmekülgset abi.

Loe meie firmast rohkem

 

Kontakt: Aardla 23D, Tartu 50110 Metsaekspert asukoha kaart Telefon: 742 2355 ; 514 8885 E-post: info@metsaekspert.ee