METSAMAJANDAMISKAVA JA INVENTEERIMISANDMED


 

 

Metsamaa pindala

Kava või  inventeerimisandmete koostamise tähtaeg*

kuni 5 ha

5,1...15 ha

15,1...30 ha

30,1...50 ha

> 50 ha

3 tööpäeva

Küsi hinnapakkumist

Küsi hinnapakkumist

Küsi hinnapakkumist

Küsi hinnapakkumist

Küsi hinnapakkumist 

kuni 1 kuu

16€/ha

15€/ha

13€/ha

12€/ha

10€ /ha
1..3 kuud Küsi hinnapakkumist

Küsi hinnapakkumist

Küsi hinnapakkumist

Küsi hinnapakkumist

Küsi hinnapakkumist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINNALE LISANDUB:

 • Metsamajandamiskava vormistamisel 40 € (metsamajandamiskava sisaldab inventeerimisandmeid)
 • Inventeerimisandmete vormistamisel 30 €
 • Transport objektile alates 25 € (va. saared, küsi hinnapakkumist) Sõltub kinnistu asukohast ja töö tähtajast.

 NB: Minimaalne töömaksumus on 110€ (Va juhul kui korraga tellitakse kavad mitmele lähestikku paiknevale kinnistule)

 • Metsamajandamiskava koopia paberkandjal 25 €
 • Metsamajandamiskava koopia pdf formaadis 10 € 

NB! Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu!

Küsi hinnapakkumist või telli.

* Lähtuvalt seadusandlusest lisandub kuni 30 päeva inventeerimisandmete kandmiseks Metsaregistrisse Keskkonnaagentuuri metsaosakonna poolt.

METSANDUSLIKUD KONSULTATSIOONID

Metsanduslik nõustamine
2 h TASUTA

Omaniku kulul 15-30 €/h.

Kui konsultatsioonile eelneb või järgneb mahukama töö tellimine, siis konsultatsiooni eest tasu ei võeta.

KASVAVA METSA TURUVÄÄRTUSE HINDAMINE

Hindamine koos ülepinnalise inventeerimisega

 


Tellimuse täitmise tähtaeg Hind (€/ha) koos käibemaksuga
Kiirtellimus  (kokkuleppel) 30
Tavatellimus (3-5 nädalat) 13

 

Hindamine olemasolevate takseerandmete põhjal kokkuleppel! 

   HINNALE LISANDUB:

 • andmete vormistamine 25 €
 • turuväärtuse hindamistabeli vormistamine 35-75 €/tabel
 • turuväärtuse hindamisakti vormistamine 75-110 €/akt

   Küsi hinnapakkumist!

HINDAMINE KLUPPIMISANDMETE PÕHJAL

 

HINNALE LISANDUB:

andmete vormistamine 25 €

hindamisakti vormistamine 35-100 € (sõltub puuliikide ja eraldiste arvust)

transport objektile ja tagasi 0,16 €/km

teiste isikute poolt klupitud andmete töötlemine 10-40 €/eraldis (kokkuleppel)

Puude märkimine on kluppimise hinna sees.

Ülepinnaline kluppimine
Lageraie
€/puu 0,12-0,24
Ülepinnaline kluppimine
Harvendusraie, turberaie, valikraie
€/puu 0,12-0,30
Osapinnaline kluppimine
Proovitükid
€/puu 0,30-0,50

EKSPERTIIS 

Ekspertiis raiega tekitatud kahju määramiseks
Kändude kluppimine
€/känd 0,30-0,50

HINNALE LISANDUB:

 • andmete vormistamine 25 €
 • hindamisakti vormistamine 50-150 € (sõltub puuliikide ja eraldiste arvust)
 • transport objektile ja tagasi 0,16 €/km

LISATEENUSED


 

Järgnevate teenuste puhul hinnad kokkuleppel:

koolitused, täiendõpe

maaparandusprojektid

kaardistamine, GPS mõõdistamine

lepingute koostamine

Metsaeksperdist

Metsaekspert on erapooletu metsa korraldamise, metsa hindamise, metsandusliku ekspertiisi- konsultatsiooni- ja koolitusfirma. Asutatud aastal 1997.

Võta meiega ühendust

Telefon: +372 742 2355

Mobiil: +372 524 0160 või  +372 515 5332

E-post: info@metsaekspert.ee

© 2018 Metsaekspert OÜ

Search