• Kaardistamine

  Koostame erinevaid kaarte. Uue kaardi saab koostada uute välimõõtmiste andmete põhjal või kombineerides erinevaid olemasolevaid kaarte. Mõõtkava ja kujunduse teostame vastavalt kliendi soovile.

 • GPS mõõdistamine

  Teostame erinevate objektide mõõdistamist ja mahamärkimist GPS-i või elektrontahhümeetri abil. Sõltuvalt töö iseloomust kasutame erineva täpsusklassi aparaate. Oleme mõõdistanud elektriliine, maa-aluseid kaableid, kuivendussüsteeme ja muud.

 • Lepingute koostamine

  Omaniku ja majandaja vaheliste lepingute koostamine. Ostu-müügi lepingute vormistamine ning dokumentide vormistamine metsamajanduslike tööde teostamiseks.

 • Ekspertiisid

  Ekspertiisid on vajalikud raiumisega tekitatud kahju suuruse määramiseks. Mõõtmisel kasutame täpseid elektroonilisi mõõteriistu. Tulemusena leitakse raiutud puude maht ning sellest tulenevalt arvestatakse tekitatud kahju suurus. Tulemused vormistatakse ekspertiisiaktiks.

 • Maaparandusprojektid

  Koostame projekte maaparandussüsteemi rekonstrueerimiseks, uuendamiseks ja hooldamiseks.

Metsaeksperdist

Metsaekspert on erapooletu metsa korraldamise, metsa hindamise, metsandusliku ekspertiisi- konsultatsiooni- ja koolitusfirma. Asutatud aastal 1997.

Võta meiega ühendust

Telefon: +372 742 2355

Mobiil: +372 524 0160 või  +372 515 5332

E-post: info@metsaekspert.ee

© 2018 Metsaekspert OÜ

Search