METSAMAJANDAMISKAVA JA INVENTEERIMISANDMED


 

 

Metsamaa suurus

Koostamise tähtaeg*

< 5 ha

5,1-10 ha

10,1-20 ha

20,1-30 ha

30,1-50 ha

> 50 ha

3 tööpäeva

35

30

22

18

16**

15**

1-3 nädalat

15

13

12

12

11**

10**

2-3 kuud

13

13**

11**

11**

10**

9**

 

 

 

 

 

 

 

 

HINNALE LISANDUB:

 • Metsamajandamiskava tellimisel: 40 € vormistamine
 • Inventeerimisandmete tellimisel: 25 € vormistamine
 • Metsamajandamiskava koopia paberkandjal 25 €
 • Metsamajandamiskava koopia pdf formaadis 10 €
 • Saatekulu:
  töö tähtaeg 3 tööpäeva - 0,16 €/km;
  töö tähtaeg 1-3 nädalat - 0 €/kava (va Hiiumaa 15 €/kava, Saare- ja Läänemaa 10 €/kava)
  töö tähtaeg 2-3 kuud - 0 €/kava, Hiiumaa 15€/kava

Kokkuleppe korral püüame kava koguhinda lähendada kava toetuse summale.

* - lisandub ametnike poolt andmete riiklikusse registrisse kandmise aeg

** - küsi hinnapakkumist

METSANDUSLIKUD KONSULTATSIOONID

Metsanduslik nõustamine
2 h TASUTA

Igal erametsaomanikul on õigus saada riigi toel 2 tundi tasuta nõustamist.

Omaniku kulul 15-30 €/h.

Kui konsultatsioonile eelneb või järgneb mahukama töö tellimine, siis konsultatsiooni eest tasu ei võeta.

KASVAVA METSA HINDAMINE

Hindamine koos ülepinnalise inventeerimisega

 


Tellimuse täitmise tähtaeg Hind (€/ha) koos käibemaksuga
Kiirtellimus  (kokkuleppel) 30
Tavatellimus (3-5 nädalat) 13

 

Hindamine olemasolevate takseerandmete põhjal kokkuleppel! 

   HINNALE LISANDUB:

 • andmete vormistamine 25 €
 • turuväärtuse hindamistabeli vormistamine 25-65 €/tabel
 • turuväärtuse hindamisakti vormistamine 65-100 €/akt

   

HINDAMINE KLUPPIMISANDMETE PÕHJAL

 

HINNALE LISANDUB:

andmete vormistamine 25 €

hindamisakti vormistamine 35-100 € (sõltub puuliikide ja eraldiste arvust)

transport objektile ja tagasi 0,16 €/km

teiste isikute poolt klupitud andmete töötlemine 10-40 €/eraldis (kokkuleppel)

Puude märkimine on kluppimise hinna sees.

Ülepinnaline kluppimine
Lageraie
€/puu 0,12-0,24
Ülepinnaline kluppimine
Harvendusraie, turberaie, valikraie
€/puu 0,12-0,30
Osapinnaline kluppimine
Proovitükid
€/puu 0,30-0,50

EKSPERTIIS 

Ekspertiis raiega tekitatud kahju määramiseks
Kändude kluppimine
€/känd 0,30-0,50

HINNALE LISANDUB:

 • andmete vormistamine 25 €
 • hindamisakti vormistamine 50-150 € (sõltub puuliikide ja eraldiste arvust)
 • transport objektile ja tagasi 0,16 €/km

LISATEENUSED


 

Järgnevate teenuste puhul hinnad kokkuleppel:

koolitused, täiendõpe

maaparandusprojektid

kaardistamine, GPS mõõdistamine

lepingute koostamine

Metsaeksperdist

Metsaekspert on erapooletu metsa korraldamise, metsa hindamise, metsandusliku ekspertiisi- konsultatsiooni- ja koolitusfirma. Asutatud aastal 1997.

Võta meiega ühendust

 Aadress: Aardla 23D, Tartu 50110 

Telefon: +372 742 2355

Mobiil: +372 524 0160 või  +372 515 5332

E-post: info@metsaekspert.ee

© 2018 Metsaekspert OÜ

Search