SA Erametsakeskuse kaudu on Eesti Vabariigi siseriiklikest vahenditest võimalik taotleda järgmisi toetusi:

Lisaks on SA Erametsakeskuse kaudu on võimalik Euroopa Liidu vahenditest saada veel selliseid toetusi:

  • Natura metsa toetus - hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu erametsaomanikele saamata jäänud tulu
  • metsameede - toetatakse tormis või tulekahjus kahjustada saanud metsa taastamist või kahjustuste ennetamist

Taotluste esitamise tähtajad:

  • Metsa uuendamise toetus 
  • Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamine toetus 
  • Pärandkultuuri säilitamise toetus 
  • Maaparandustööde toetus 
  • Natura metsa toetus - 4.-22.04.2019
  • Metsameede - 5.-25.02.2019

Info toetuste kohta on võetud Erametsakeskuse kodulehelt.

 

Metsaeksperdist

Metsaekspert on erapooletu metsa korraldamise, metsa hindamise, metsandusliku ekspertiisi- konsultatsiooni- ja koolitusfirma. Asutatud aastal 1997.

Võta meiega ühendust

Telefon: +372 742 2355

Mobiil: +372 524 0160 või  +372 515 5332

E-post: info@metsaekspert.ee

© 2018 Metsaekspert OÜ

Search