METSAMAJANDAMISKAVA


Kui palju kasvab metsa ja milline see on?

Kuidas ja millal üht või teist metsaosa majandada?

Milliseid puid raiuda?

Milline peaks olema mets pärast raiet?

Kas uus metsapõlv istutada või jätta uuenemine looduse hooleks?

Kas ka Sind vaevab mõni nendest küsimustest? Või tahaksid hoopis mõnele teisele küsimusele vastust? Tule ja pea nõu meie spetsialistidega ning telli endale metsamajandamiskava!


Millest metsamajandamiskava koosneb?

  • inventeerimisandmetest
  • teemakaartidest (metsaplaan, puistuplaan, kavandatud tööde plaan)
  • kokkuvõttest metsamajanduslike tööde ja metsa olukorra kohta
  • terminite ja lühendite selgitus

Kuidas kava koostamine käib?

Eeltöö metsas:

1. Metsakorraldaja teostab metsainventeerimise välitööd. Sinna hulka kuulub näiteks puude lugemine, puuliikide määramine, puude diameetri ja kõrguse mõõtmine.

2. Taksaator paneb kirja andmed ning vajalikud tööd.

Kava koostamine kontoris:

1. Andmete sisestamine arvutisse, kaartide joonestamine.

2. Kava saatmine omanikule, kes kontrollib andmete õigsuse.

3. Kava väljatrükk ja köitmine.


Loe metsamajandamiskava kohta veel siit.

Metsaeksperdist

Metsaekspert on erapooletu metsa korraldamise, metsa hindamise, metsandusliku ekspertiisi- konsultatsiooni- ja koolitusfirma. Asutatud aastal 1997.

Võta meiega ühendust

Telefon: +372 742 2355

Mobiil: +372 524 0160 või  +372 515 5332

E-post: info@metsaekspert.ee

© 2018 Metsaekspert OÜ

Search